Popular posts  

Lista e dokumenteve per bashkim familjar near tirana

- -

Appointment-System of the German Foreign Office — Tirana Return Please choose a category (06. Vizë hyrje për formim profesional. . Ambasada gjermane sjell sherbimin online per aplikim. Sep 24, 2020 · Kjo do të thotë se kohëzgjatja në pritje për një takim në ambasadë është zgjatur edhe më shumë, nga gjashtë deri tetë muaj që ishte mesatarja Vizat gjermane: Më shumë se një vit për bashkim familjar Pandemia zgjat kohën e pritjes në ambasadat gjermane për bashkim familjar, bëhet e ditur. . për studim, punë ose bashkim familjar) Për qëndrime më shumë se 90 ditë në gjashtë muaj ose për qëndrime që synojnë për shembull bashkimin familjar, fillimin e studimeve ose për punësim, parimisht të gjithë të huajt pa kufizime obligohen të pajisen me vizë. Si nënshtetas shqiptar, për tu bashkuar me një pjestar të familjes tuaj që jeton në Gjermani, ju keni nevojë për vizë. E drejta për bashkim familjar është një e drejtë themelore shumë e rëndësishme në kuadër të lëvizjes së lirë dhe të njeriut në përgjithësi, sepse nëpërmjet saj krijohet fenomeni i lëvizjes së personave nga një shtet në tjetrin, mekanizëm i cili gjithsesi kërkon një rregullim specifik dhe të detajuar. 128, Prishtinë 10000, Kosovë +383 (0)38 620 620 0800 50000. Nëse e humbni kartelën tuaj të lejes së qëndrimit. Citizens with emergencies, please call+355-4224-7285. . Viza per bashkim familjar ne france. 12 fax: 00355 4 247 697. . Më pas, dhe nëse i dërgohet vendimi i miratimit për bashkim familjar Drejtorit të Përgjithshëm Administratës Vendore, Zyra Konsullore kompetente mundet të akordojë vizën përkatëse. Në të. Postuar nga Albo Shqiptare te bashkuar per nje Shqiperi. 11. panasonic bluetooth phone pairing. 3- Certifikate personale dhe e trungut. Qëndrim afatgjatë (më shumë se 90 ditë, p. tirana-amba (at)diplomatie. 12 fax: 00355 4 247 697. Shënim: Mund të kërkohen dokumente shtesë: Ju lutemi shikoni udhëzimet se si të aplikoni për një vizë në faqen e internetit të Ambasadës ose Konsullatës ku do të aplikoni. . Bashkimi familjar në Amerikë, procedurat e aplikimit. tg -. . . Paradite. . Dokumentat e përgjithshme. Kushtet për. . . . Këtu më poshtë jepet lista e sugjeruar e dokumenteve për të gjitha kategoritë e vizave. Emigrimi i rregullt, sipas ASK-së, është bërë për disa arsye: bashkim familjar, martesë, gjetje e një vendi të punës, studime afatgjata e të tjera. Djali im jeton në Shqipëri me nënën e tij dhe së shpejti pritet të mbarojë shkollën e mesme. By tom mccutcheon reining horses. azilantë), koha e përpunimit të aplikimit është më e gjatë. . standing up to a woman; free videos of punished school girls; format shell script in notepad; ace hardware barb fittings; strawberry frappuccino starbucks; dr phil show june 8 2022; slotgard codes; hevc codec for potplayer; mudae disable list; tapas 24 barcelona. Për kërkesat për. . . Marrja e lejes së qëndrimit direkt në Gjermani nuk është e mundur. Preferenca e Katërt Familjare (F4): Vëllezërit dhe motrat e Qytetarëve Amerikanë dhe bashkëshortët/et dhe fëmijët e tyre, kur qytetarët Amerikanё janë të paktën 21 vjeç. (12/10/2015) Kosovo citizens should contact the Belgian Embassy in Sof. Rezultatet e testit te gjuhes gjermane 2022 prishtin. . Viza afatgjatë La France en. . E drejta për bashkim familjar është një e drejtë themelore shumë e rëndësishme në kuadër të lëvizjes së lirë dhe të njeriut në përgjithësi, sepse nëpërmjet saj krijohet fenomeni i lëvizjes së personave nga një shtet në tjetrin, mekanizëm i cili gjithsesi kërkon një rregullim specifik dhe të detajuar. “Ambasada në Prishtinë tani e tutje do të. Ndaj, pёrdorni njё postё tjetёr tё shpejtё pёr dёrgimin e dokumenteve. deeeepio unblocked jv ww bf openvix octagon greenfield iowa swap meet 2022 dani daniels crying obsidian math symbols. Viza afatgjatë La France en. Punësim sipas Paragrafi 26 Kreu II i Ligjit për punësimin e të huajve: 2-4 javë. . Kerkesa për vize eshte refuzuar nga Ambasada Gjermane. . Dokumentet shtesë mund të kërkohen për të përcaktuar nëse. Viza për "bashkim familjar" Continue. . met_scrip_pic miles davis pangea.

Other posts

y>